Det är inte lätt att äta fastlagsbulle när den ska fastna i gummen hela tiden.